Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Hírek

Épületgépész MSc képzés indul 2020 szeptemberében Pécsett a Műszaki és Informatikai Karon a Gépészmérnök mesterképzés keretében

2019-11-22

Örömmel adjuk hírül minden érdeklődőnek, hogy 2019. októberében megkaptuk a MAB támogatását a gépészmérnök mesterképzés épületgépész specializációjának meghirdetésére, így 2020 szeptemberében indul az okleveles épületgépész mérnökök képzése a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán.

A képzés tartalmilag és módszereiben is sok újdonságot hordoz. A képzési program összeállításával egyidőben egy oktatásfejlesztési pályázat keretében sikeres külföldi egyetemek mintatanterveit, képzési terveit tekintettem át, és ezeket a tapasztalatokat szakfelelősként felhasználtam a mi képzésünk részleteinek kidolgozásánál, összehangolva a magyar képzési és kimeneti követelményekkel (KKK).

A fókuszban az alaptudományok szakmaterületi alkalmazása áll, az egyes területek közötti összefüggéseket szeretnénk feltárni, és a komplex megközelítés, rendszerszemlélet fontosságát kihangsúlyozni.

A tervezett korszerű oktatási módszerek néhány eleme: számítógépes modellezés, projekt alapú órák, közös gondolkodás, gamifikáció, esettanulmány értelmezése stb.

A négy féléves képzés levelező tagozaton indul, ahol a hallgatók/kollégák munkahelyi elfoglaltságait is figyelembe véve a diplomamunka feladatait két félévre osztottuk a határidőre teljesíthetőség érdekében.

Mesterképzésünkkel szeretnénk az alapképzésre építkező, azt tovább mélyítő és széleskörű ismeretekkel gyarapító tudást átadni hallgatóinknak. Kollégáim és én lelkesen dolgoztunk az előremutató összetételű mintatanterv és új szemléletű tantárgyak kidolgozásán, várjuk az érdeklődők jelentkezését. A felvételi részletei a felvi.hu felületén elérhetők.

 

Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD egyetemi docens
PTE MIK Gépészmérnök képzés szakfelelőse

 

A teljes híranyag lapunk 2019/11-es számának nyomtatott változatában található, illetve az alábbi gombra kattintva pdf-formátumban is rendelkezésre áll.