Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
képernyőfelbontásnál kisebb érték esetén
a görgetősáv használatával érhető el.

Lapszámok

Kérjük válasszon
2017

Júniusi számunk célpontjába a korszerű légtechnikai rendszerek kialakítását, az ezzel kapcsolatos fejlesztési eredmények és energiahatékony berendezések bemutatását állítottuk, de természetesen bemutatunk az épületgépészet más területeivel kapcsolatos írásokat is. Első cikkünkben egy érdekes vizsgálat lefolytatását és eredményeit mutatjuk be, amely során a szerzők a kolbászszárítás folyamatának vizsgálatát mutatják be. Megismerkedhetünk a vizsgáló kamra kialakításával, a mérőműszerekkel és az alkalmazott berendezésekkel, készülékekkel. A mérési eredményekből kitűnik, hogy a vizsgálati kamrában elhelyezett kolbászok tömegcsökkenése függ az elhelyezkedésüktől a kamrában, továbbá rendelkezésünkre áll az energiafogyasztás és annak időbeli változása.

A Debreceni Egyetem kutatói vizsgálatokat végeztek a két- és négycsöves fan-coil rendszerek összehasonlítása céljából. Egy mintaépületben helyezték el a különböző rendszereket és vizsgálták az üzemeltetésükhöz szükséges energia mennyiségét. A vizsgálat eredményei alapján megállapították, hogy a tervezett rendszerek a fűtő- és hűtőteljesítmények, a zajosság, a huzat, az energiafelhasználás tekintetében és az üzemeltetési költség tekintetében alig térnek el egymástól. Ezt követően energiahatékony és környezettudatos klímaberendezéseket mutatunk be.

Ezt követően egy érdekes írást olvashatnak arról, hogy miként lehet alkalmazni a drónokat az épületgépészeti berendezések karbantartása során. A drónok felhasználásával a nehezen megközelíthető berendezés részek szemlevételezésére is mód nyílik, de nemcsak a magasban, hanem nagyméretű vezetékek, például légcsatorna hálózatok belsejében is. A szerző rámutat, hogy a megoldás még nem kiforrott, de további fejlesztések után jól alkalmazható lesz.

Folytatjuk a hőfokhíddal és a fűtési idény hosszával kapcsolatos cikksorozatunkat. Ezúttal olvasóink a fűtési határhőmérséklet különböző értelmezésével ismerkedhetnek meg, valamint a várható és az objektív hőfokhidat hasonlítja össze a szerző. Vizsgálatának célja az épületek energetikai tanúsítását megalapozó TNM rendeletben található hőfokhíd táblázat vizsgálatának előkészítése.

A lapszám második részében más kérdésekről olvashatnak. A Pozsonyi Egyetem kutatói angol nyelvű cikkükben a terelőelemekkel ellátott melegvíz tárolók kialakításával és üzemével kapcsolatos vizsgálataik eredményeiről számolnak be. Megállapítják, hogy az így kialakított réteges tárolók jelentős energia-megtakarítást hoznak a hagyományos tárolókhoz képest.

Szakterületünk egyik izgalmas kérdése napjainkban, hogy mikor tekinthető a gázfogyasztó készülék részének az égéstermék-elvezető és a levegő bevezető járat, és kinek a feladata ezek vizsgálata, ellenőrzése. Szerzőnk az átdolgozott Műszaki Biztonsági Szabályzatban megjelenő csoportosítást mutatja be. Véleménye szerint szükség van a gázipart és a kéményseprő-ipart érintő szabályozások közötti ellentmondások felszámolására.

Ehhez a témakörhöz kapcsolható az a korszerű tervezőprogram, amely a kondenzációs készülékek égéstermék-elvezetésének méretezését egyszerűsíti le.

Június az elismerések, kitüntetések, díjak átadásának hónapja. Beszámolunk az Építők Napja alkalmából átadott kitüntetésekről, valamint azokról a tudományos fokozatokról, amelyeket a BME Szenátusának ünnepi ülésén adtak át épületgépészeknek.

Tanulságos életpályákat bemutató sorozatunkban ezúttal Lutz Géza gondolatait olvashatják.